Čo vám ponúkame

Základné kurzyValidácia®Naomi Feil workshop

"Čo je metóda Validácie ®Naomi Feil?"


Pre hĺbku tejto metódy som zostala "hladná" po ďalšom vzdelávaní. Ďakujem.


Vaša prednáška ma veľmi oslovila, miestami som bola až dojatá. Validácia je presne to, čo som hľadala. Verila som, že s ľuďmi s demenciou sa to dá aj inak. Ďakujem.

Časová dotácia kurzu: 4 vyuč.hod.                                                                  Akreditácia kurzu:  bez akreditácie

Cieľ kurzu

 • Zoznámiť sa s konceptom Validácie podľa Naomi Feil®, jeho teoretickými východiskami a s komunikačnými technikami.

 • Naučiť sa rozlišovať validáciu od ostatných metód používaných v kontakte s dezorientovanou osobou ako napr. orientácia v realite, odvrátenie pozornosti apod.

Cieľová skupina kurzu

 • Osoby, ktoré pracovne, osobne, alebo úradne prichádzajú do kontaktu so starými dezorientovanými ľuďmi a ľuďmi s demenciou.

Program kurzu

 • Úvod do komunikačného prístupu s ľuďmi s demenciou podľa metódy Validácie Naomi Feil
 • Teoretické východiská pre metódu validácie
 • Fázy dezorientácie podľa N. Feil
 • Verbálne a neverbálne techniky komunikácie
Výstup: Osvedčenie o účasti

Základný kurz Validácie® Naomi Feil

Úvod do metódy efektívnej komunikácie s ľuďmi s Alzheimerovou chorobou


Ďakujeme za jedinečný kurz. Lektorka bola úžasná, vtipná a dynamická. Dokázala udržať našu pozornosť aj keď sme boli niektorí po nočnej. Kurz mi zmenil uhol pohľadu na našich klientov s demenciou.


Páčili sa mi príklady z praxe, ukážky na živo pri klientoch a bolo až neuveriteľné ako dokázali rozprávať a otvoriť sa.


Som plná dojmov, to je jasné, rozvírila si mi myseľ. Keby som vtedy vedela to, čo teraz začínam tušiť, tak som tomu pánovi mohla aspoň trochu uľahčiť jeho posledné chvíľky na tejto zemi, teraz si vybavujem veľa vecí, ktoré mohli niekam smerovať, tie náznaky ktoré nám podsúval, ale nebolo nikoho kto by ho vypočul.


Chci ještě jednou poděkovat a projevit Vám alespoň touto cestou uznání... Naši pracovníci ze školení odcházeli pozitivně nadšení a nikoliv vyčerpaní jako z mnohých jiných školení.


Paradoxně jsem  porozuměla hlavně sama sobě, na čem všem musím ještě zapracovat, abych měla nehodnotící postoj.

Časová dotácia kurzu: 8/16 vyuč.hod.
Akreditácia kurzu: akreditovaný pre SR a ČR

Cieľ kurzu

 • Zoznámiť sa s konceptom Validácie podľa Naomi Feil®, jeho teoretickými východiskami a s komunikačnými technikami.

 • Porozumieť stavom dezorientácie a ich pozadiu.

 • Naučiť sa rozlišovať validáciu od ostatných metód používaných v kontakte s dezorientovanou osobou ako napr. orientácia v realite, odvrátenie pozornosti apod.

 • Dokázať vnímať hodnotu starého dezorientovaného človeka podľa princípov Validácie Naomi Feil®

Cieľová skupina kurzu

Osoby, ktoré pracovne, osobne, alebo úradne prichádzajú do kontaktu so starými dezorientovanými ľuďmi a ľuďmi s demenciou.

Program kurzu
 • Úvod do komunikačného prístupu s ľuďmi s demenciou podľa metódy Validácie Naomi Feil
 • Druhy demencií so zameraním na Alzheimerovu chorobu, mozog a symptómy
 • Princípy metódy Validácie Naomi Feil
 • Pozadie stavov dezorientácie pri demencii
 • Potreby ľudí s demenciou a Maslowova pyramída potrieb
 • Eriksonove vývinové štádiá a ich vplyv na dezorientáciu
 • Fázy dezorientácie podľa N. Feil
 • Verbálne a neverbálne techniky komunikácie
 • Rozdiely a spoločné znaky medzi Validation® Naomi Feil a reminiscenčnou terapiou, psychoterapiou, orientáciou v realite, remotiváciou
 • Komunikačné cvičenia a ukážky

Výstup: Osvedčenie o účasti


Nadstavbový kurz Validácie® Naomi Feil

Stavy a fázy dezorientácie, verbálne a neverbálne techniky komunikácie


Vy ste mi ukázala cestu. Ja sa za rok práce so seniormi s Alzheimer demenciou snažím pochopiť ten ich myšlienkový pochod, a tých 8 hodín mi to nastínilo. Prvý môj pokus bol u pani, čo neustále búcha do stola. Sadla som si k nej a búchala s ňou (už ju nechcem zastaviť) a ona sa mi pozrela do očí a vyslovila ,, to som ja!´´. Chvíľku sme spolu búchali do stola, začala spievať a ja s ňou...Školení bylo opravdu výborné, mám na něj od našich pracovníků velmi dobré reference, stylem přednesu, konkrétností a praktičností si jej naše pečovatelky velmi pochvalovaly… Mimo jiné mám na Vaše školení o validaci i pozitivní reference z jiných zařízení…

Časová dotácia kurzu: 8/16 vyuč.hod., varianta + vedená prax
Akreditácia kurzu: akreditovaný pre SR a ČR

Cieľ kurzu

  • Rozšíriť si vedomosti o koncepte Validácie®Naomi Feil
  • Orientovať sa v jednotlivých fázach dezorientácie
  • Porozumieť vlastnému procesu starnutia a tým si prehĺbiť vlastnú empatiu.
  • Naučiť sa v rozhovore zachytávať emocionálne nabité slová
  • Získať nadhľad v používaní iných metód počas komunikácie s dezorientovanou osobou
  • Porozumieť nežiaducemu správaniu dezorientovanej starej osoby ako agresivite, uzavretiu sa do seba a pod.
  • Dokázať vnímať hodnotu starého dezorientovaného človeka podľa princípov Validácie®Naomi Feil
Cieľová skupina kurzu

  Účastníci základného 8/16 hod. základného kurzu Validácia® Naomi Feil

  Program kurzu
  • Princípy Validácie Naomi Feil v praxi
  • Empatia a identifikácia emócií
  • Stavy dezorientácie a určovanie fáz dezorientácie
  • Nácvik komunikačných verbálnych a neverbálnych techník

  Varianta + 8 vyuč. hod. vedenej praxe

  Výstup: Osvedčenie o účasti