Medzinárodne certifikovaný kurz

Validácia podľa Naomi Feil Level 1 -Používateľ validácie®


Aktuálne pre rok 2024/2025

Začíname už 9.-10.9.2023, Bratislava, SR

Zastrešenie kurzu

OZ TERAPEUTIKA – Autorizovaná validačná organizácia,  Jána Stanislava 10/A, Bratislava 84105, Slovensko, IČO:42255660, DIČ:2023413469, www.terapeutika.sk, 

Časová dotácia kurzu:  9 mesiacov

Cieľová skupina kurzu

  • Osoby, ktoré pracovne, osobne, alebo úradne prichádzajú do kontaktu so starými dezorientovanými ľuďmi a ľuďmi s demenciou.

Výstup kurzu

  • Účastníkovi po splnení požiadaviek úspešného ukončenia kurzu, bude odovzdaný medzinárodne platný certifikát používateľa validácie "Používateľ validácie®"vydaný autorizovanou validačnou organizáciou OZ Terapeutika, Slovensko.
  • Po skončený každého výukového bloku bude účastníkovi odovzdaný doklad o účasti.

Certifikát oprávňuje

  • vykonávať individuálnu validáciu®
  • podporovať záujemcov v spoznávaní metódy

Trvanie

Kurz pozostáva z výukových blokov, pracovných skupín a praxe.

  • Počet výukových blokov je 5, každý s časovou dotáciou 16 vyuč. hodín
  • Pracovné skupiny medzi výukovými blokmi sa uskutočňujú 1x za výukový blok, tzn. 4x počas celého trvania kurzu. Časová dotácia pracovnej skupiny sú 3 hod. Cieľom pracovných skupín je výmena skúseností a spolupráca na spoločných úlohách. Miesto konania pracovných skupín je na dohode účastníkov kurzu ( miesto konania pracovných skupín sa môže meniť, účastníci sa dohodnú vzhľadom na miesto ich pôsobenia.)
  • Prax v rozsahu štyri krát po 8 -10 týždňov (po každom výukovom bloku je stanovených cca 8 týždňov na získavanie praktických zručností z metódy validácie), pričom z každého validačného rozhovoru sa vykoná písomný, alebo audiovizuálny záznam vždy k príslušnej fáze spracovávania. Z tohto dôvodu je nevyhnutná možnosť zhotovovať audiovizuálny záznam.