lektor


Mária Wirth


Narodila sa v roku 1977 v Bratislave. V roku 2002 sa prvý krát stretla s človekom s diagnózou Alzheimerova choroba. Bola to pani Antónia, mamička jej rodinných známych, bývalá učiteľka výtvarnej výchovy. Hoci dovtedy jej smerovanie sa viac zameriavalo na deti s onkologickými ochoreniami, stretnutie s touto dámou sa stalo pre jej život rozhodujúcim. Bola za tým jej zvedavosť ako to (ne)funguje v mozgu, ako vnímajú svoje vlastné prežívanie a život okolo seba. Vtedy bola viac tichým avšak prítomným pozorovateľom. Metóda validácie Naomi Feil jej pomohla odborne vyrásť a tým aj prispieť k zlepšeniu prežívania ľudí s Alzheimerovou chorobou a ich rodín. Je veľmi rada, že nadobudnuté skúsenosti môže dávať ďalej formou vzdelávacích podujatí a certifikovaných kurzov.

PRAX


 • 2022 Podpredsedníčka Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti
 • 2018 Liečebný pedagóg, lektor, Centrum MEMORY n.o., Mlynarovičova 21, Bratislava 851 03
 • 2015 Spoluzakladateľka Autorizovanej validačnej organizácie pre Slovenskú a Českú republiku
 • 2011 Spolzakladateľka OZ Terapeutika so sídlom v Bratislave
 • 2010-2017 Lektor, SZČO v oblasti poskytovania vzdelávania
 • 2007  Členka výkonného výboru Slovenskej Alzheimerovej Spoločnosti, organizátor a tvorca vzdelávacích programov pre rodinných príslušníkov s chorým členom na Alzheimerovu chorobu, Slovenská Alzheimerova Spoločnosť, Mlynarovičova 21, Bratislava 851 03
 • 2005-2008 Pedagóg predmetu "Tréning pamäti pre seniorov", Katedra Liečebná pedagogika, Pedagogická fakulta UK, Bratislava 813 34
 • 2004 Špecializovaný poradca v oblasti rodinného a sociálneho poradenstva
 • 2004 Lektor akreditovaných vzdelávaní v rámci Českej a Slovenskej republiky
 • 2003 -2015 Liečebný pedagóg- tvorca nefarmakologických prístupov stimulácie kognitívnych funkcií u pacientov s Alzheimerovou chorobou, Neuroimunologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 842 45
 • 2002- 2015 Liečebný pedagóg- tréner pamäti, aktivizačný a terapeutický pracovník, koncepčný pracovník, tímový pracovník vo vytváraní pilotných projektov, poradenský pracovník, lektor akreditovaných vzdelávaní pre pomáhajúce profesie, Centrum MEMORYn.o., Mlynarovičova 21, Bratislava 851 03

ODBORNÁ PRÍPRAVA

 • 2010 Ukončenie postgraduálneho štúdia, titul: PhD.
 • 2010 Certifikát Validation®Teacher, Validation Training Institute, Inc.,

  36980 Wallace Creek Rd,Springfield, OR 97478 (oprávnenie k lektorovaniu certifikovaných kurzov pod autorizovanou validačnou organizáciou)

 • 2008 Certifikát Validation ®Naomi Feil Level 3- ABZ Ausbildungszentrum des Wiener Rotes Kreuzes GmbH in Wien (oprávnenie k prezentovaniu metódy Validation ®Naomi Feil), Validation®Presenter
 • 2007 Certifikát Validation ®Naomi Feil Level 2- ABZ Ausbildungszentrum des Wiener Rotes Kreuzes GmbH in Wien (komunikačno-terapeutický kurz zameraný na ľudí s Alzheimerovou chorobou skupinová forma terapie), Validation®Gruppenleiter
 • 2006 Certifikát - Validation ®Naomi Feil Level 1 - ABZ Ausbildungszentrum des Wiener Rotes Kreuzes GmbH in Wien (komunikačno-terapeutický kurz zameraný na ľudí s Alzheimerovou chorobou individuálna forma terapie),Validation®Anwender
 • 1996- 2002 Univerzita Komenského Pedagogická fakulta v Bratislave, Študijný odbor: Liečebná pedagogika, titul,: magister

OCENENIA

 • 2009 Ocenenie "Srdce bez hraníc" udelené Bratislavským samosprávnym krajom
validacia@gmail.com

Nech sa metóda validácie Naomi Feil sprítomní do  starostlivosti o veľmi starých a dezorientovaných ľudí, aby nebola len ďalekou  budúcnosťou.

Rozhovor o reminiscencii a validácii https://www.lumen.sk/archiv-play/154125