Galéria filmov


Rozhovor s Naomi Feil pri príležitosti jej návštevy na Slovensku v roku 2015.


Zostrih z workshopu, ktorý Naomi Feil viedla v podobnom znení aj na Slovensku v roku 2015.


Film zachytáva validačný rozhovor s pani Gladys Wilson.Validuje ju samotná autorka Naomi Feil.Rozhovor s Máriou Wirth ako prvou certifikovanou používateľkou validácie na Slovensku a v Čechách. Rozhovor bol natočený pri príležitosti návštevy Naomi Feil na Slovenku v roku 2015.


Prvé dojmy po certifikácii prvých používateľov validácie v Českej a Slovenskej republike z roku 2015/2016.