Validácia®Naomi Feil

 Metóda komunikácie s veľmi starými dezorientovanými ľuďmi

Aktuality

Predstavujem Vám novú knihu o validácii!

50 príkladov zo života nielen rodín, ktoré vysvetľujú pozadie správania človeka s demenciou a množstvo riešení situácii s ktorými sa každodenne stretávame v práci či v domácom prostredí.

Vydané aj v českom jazyku! viac info TUVzdelávacie programy

Metóda validácie®Naomi Feil  nie je len komunikáciou, ale aj úžasnou filozofiou a zároveň praktickou pomôckou ako porozumieť stavom dezorientácie u ľudí s demenciou. Kde mnohí zatvárajú dvere a nevidia zmysel v komunikácii, my sa snažíme o ich otváranie a vnášanie svetla do náročnej starostlivosti o človeka s Alzheimerovou chorobou.


  • O validácii v Centre  MEMORY n.o, Relácia "Cesty" na RTVS viac

Prečo si vybrať práve nás

Priame prepojenie s praxou

Individuálny prístup  a vedenie

Multisenzorická výuková metodika

Dlhoročné skúsenosti s lektorovaním

Sebazážitkové cvičenia a podpora sebarastu

Autorizovaný obsah kurzu zabezpečujúci jeho kvalitu

Referencie

Vážime si každú spätnú väzbu od účastníkov kurzov, zariadení a inšititúcií.  Pomáha nám byť lepšími a bližšie k vašim potrebám.